x
R O T A

Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi

Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi
13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.
 
Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi
1- Taraflar
 Hizmet sağlayıcısı www.rotatransfer.com.tr “Acente” olarak anılacaktır.
 
Rezervasyonda adı, soyadı belirtilen kişi ve/veya temsil ettiği kişiler “Tüketici” olarak anılacaktır.
2- Konu
İş bu sözleşme Tüketici ile Acente arasında yapılmıştır.
 
Acentenin satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış koşulları belirtilen hizmetlerin gereği yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda yapılan hizmet satışları için düzenlenmiş olup, tarafların hak ve edimlerini kapsamaktadır.
 
Acentenin web sitesinden Tüketici tarafından satın alınmış olan, transfer, tur ve araç tahsis hizmetini kapsar, satın alınan hizmetin nitelikleri Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi  ve “Şartlar ve Koşullar” sayfalarında ve hizmet bedeli de e-posta adresine gönderilen rezervasyon ve onay formunda belirtilmiştir.
3- Sözleşmenin Süresi
İş bu sözleşme; söz konusu rezervasyonun Acente tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise Tüketicinin aldığı hizmet bittiğinde kendiliğinden sona erer. İhtilaf vukuunda ihtilafın kesin çözümüne kadarki dönemde bu sözleşme ilişkisi geçerli olacaktır.
4- Ödeme ve Fatura Bilgileri
Kredi kartı ile hizmet alımında Tüketici hizmet bedelini rezervasyon esnasında ödemekle yükümlüdür.
Hizmet bedelinde belirtilen fiyatlara K.D.V. dahildir.
Rezervasyonun ve ödemenin yapılması; Acentenin Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve “Şartlar ve Koşullar” sayfalarında belirtilen hükümlerin kabul edilmesi anlamını taşır.
Şikâyet ve geri ödeme taleplerinin hizmet tarihinden 14(on dört) gün sonrasına kadar tarafımıza iletilmesi gerekir.
Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.
 
Acente Tüketiciye göndereceği faturaların belgelenmesinde rezervasyon formunda verilmiş olan bilgileri kullanacaktır.
Fatura talebi üzerine tüketicinin rezervasyon formunda belirtmiş olacağı adrese karşı ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir.
Paypal ile yapılan ödemelerde Paypal tarafından alınan işlem (komisyon) bedeli Paypal ödeme sayfasında hizmet bedeline ilave edilmekte olup komisyon tutarı müşteriye aittir.
Paypal iadelerinde aynı şekilde Paypal tarafından alınan işlem (komisyon) bedeli Paypal ödeme hizmet bedelinden düşülmekte olup komisyon tutarı müşteriye aittir.
 
Kredi kartı ödemelerinde müşterinin seçmiş olduğu taksitli ödeme seçeneklerinde ilgili banka yada ödeme sistemlerinin belirlemiş olduğu vade farkı hizmet bedeline ilave edilmekte olup otomatik olarak taksit ödeme tablosunda belirtilmektedir.
 
Bankanın pos sistemine yada ödeme sistemleri hizmeti veren firmaya yapılan kredi kartı ödemelerinin iptal iade işlerinden doğacak masraflar müşteriye ait olacak şekilde iade edilecek tutardan düşülmektedir.
Banka transferi ile yapılan ödemelerin iadelerinde bankanın almış olduğu işlem masrafı hizmet bedelinden düşülmekte olup işlem masrafı müşteriye aittir.
Web sitemizde bazı araçlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.
Web sitemizin rezervasyon sayfasında belirtilen ön ödemeli araçların Türkiye yerel saati temel alınarak 72 saat önceden rezervasyonunun yapılması şartı aranmaktadır, rezervasyon yapıldığı takdirde süreyle ilgili sınırlama kabul edilmiş sayılır.
Belirtilen araçların 72 saat altında oluşacak taleplerde bizimle iletişime geçilerek ön uygunluk alınması gerekmektedir.
Web sitemizde bazı destinasyonlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.
Yurtdışından yapılan banka transferlerinde ülkeler arası finansal anlaşmalar ya da gönderen banka veya muhabir bankanın komisyon politikasından kaynaklanan sebeplerden dolayı gönderilen tarafından kesilen komisyonlar olabilmektedir.
Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir.
Bu gibi bir durumun yaşanmaması için, lütfen teyid alın bankanızdan.
 
 
5- İptal ve Değişiklik
Tüketici, hizmetin başlamasına 12 saat kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği hizmet bedelinin tamamı kendisine iade edilir.
 
Tüketici, hizmetin başlamasına 12 saatten az kalan süre içinde iptal taleplerinde tek yön hizmet bedelinin % 50 si iade edilir. (çift yön hizmet bedeli ödenmiş ise dönüş ücretinin tamamı geri iade edilir)
 
Bu koşullar kampanyalı hizmetleri, erken rezervasyon veya indirimli rezervasyonları kapsamaz.
 
Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir.
 
Tüketici, Acenteden satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
 
Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Acentenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenteye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.
6- Genel hükümler
Acente, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil edecek transfer aracında yaşanacak mekanik arıza, trafik kazası, operasyonel aksaklıklar, hava muhalefeti, trafik sıkışıklığı, terör olayları, kolluk kuvvetlerinin uygulamaları, vb. nedenler dolayı transferinizi gerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren en kısa sürede alternatif bir araç sağlanmaya çalışılacak ve/veya aksi durumda da bilgi verecektir.
 
Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ödemesi alınmış olan transfer ücretinin iadesi tarafınıza kesintisiz olarak iade edilecek ve/veya böyle bir durumda Tüketicinin kendi imkânlarınızla sağlamış olduğu ulaşımdan kaynaklanan fiyat farkı da Acente tarafından Tüketiciye ödenecektir.
 
Acente sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB  ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.
7- Yürürlük
İş bu sözleşme 7 ana maddeden oluşmakta olup, gerektiği taktirde 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu maddeleri uygulanır.  Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda Bodrum mahkemesi ve icra daireleri yetkilidir.
 
Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul ettiğimi beyan ettim.
 
Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olması halinde dahi geçerlidir.
 
Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi  ve “Şartlar ve Koşullar” sayfalarında belirtilen hükümlerinin tamamını, göndermiş olduğum rezervasyon formunda yer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve Acentenin web sitesindeki bilgileri okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim. Daha detaylı bilgi için bodrum transfer web sitemizin iletişimine geçebilirsiniz
 
Tüketici
Ad ve Soyadı
İmza