x
R O T A

İade Politikası

İPTAL ve İADE POLİTİKASI


1. Tüketici kullanmış olduğu web sitesi üzerinden elektronik ortamda belirlenen hizmetlerden (transfer hizmeti, saatlik transfer hizmeti vs ) satın aldığı takdirde, kendisine sunulan ön bilgilendirme formunu, kullanıcı sözleşmesini/mesafeli satış sözleşmesini, gizlilik ve güvenlik politikasını, iptal ve iade politikasını   kabul etmiş sayılır.

2. Tüketici satın aldığı hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Satın alınan hizmetin gerçekleşmesini imkansız kılacak hallerin mevcut olması durumunda, Rota Transfer bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ( e-mail, mesaj yoluyla, noter aracılığı ile, posta yoluyla, kargo yoluyla vs) Tüketici’ye bu durumu bildirmek zorundadır. Web sitesinde bulunan Kullanıcı ve üyelik sözleşmesinin 11. Maddesinde belirtilen hususlar saklıdır.

4.Tüketici satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Rota Transfer’ın hizmeti yerine getirme  yükümlülüğü sona erer.

5. Söz konusu satın alınan hizmet, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise 6 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 12 saat kalıncaya kadar, tüketici tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. , tüketici      bahsi geçen koşullardaki saatlere uymadan rezervasyonu  iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve Rota Transfer söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait kullanım ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır ve tüketici ‘ye hizmet sağlanmış sayılır. tüketici saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiç bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

6. Tüketici, kullanıcı sözleşmesinin  5.(a) 2 maddesi gereğince şehir içi rezervasyon saatinde 6 saat öncesine kadar; şehir dışı rezervasyonda 12 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Paylaşımlı yolculuklarda iptal değişiklik ve cayma hakkı yoktur. Belirtilen rezervasyon saatlerine uyulmaması durumunda tüketici 'nin cayma hakkı ve değişim hakkı yoktur.

7.Rota Transfer,     cayma  bildiriminin  kendisineşmulaasından itibaren Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği 12/1. Maddesi gereğince en geç 14 gün içerisinde toplam bedeli iade etmekle yükümlüdür.

8. Tüketici’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin yerine getirilmesi imkânsızlaşırsa yada kısmen yerine getirilirse tüketicinin kusuru oranında Rota Transfer’ın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9. Tüketici, ödeme işlemlerini kredi kartı/ banka kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ürcetini , tüketici   ’den talep edebilir ve her koşulda,tüketici   ’nin  borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, , tüketici , borcun gecikmeli ifasından dolayı Rota Transfer’ın uğradığı/uğrayacağı  zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.